Pre-2014 Ripken Tournament Results

2013 - 7U State Champs

2004-2013 - 8U State Champs

2005, 2007, 2009 - 2011 - 8U SE Regional Champs

2002-2007, 2009-2013 - 9U State Champs

2001, 2003, 2007, 2011- 9U SE Regional Champs

2003-2006, 2008-2009, 2011-2013 - 10U State Champs

2008-2009, 2011, 2013 - 10U SE Regional Champs

2008-2009 - 10U National Champions

2001, 2003, 2006 & 2008-2013 - 11U State Champs

2002, 2009, 2013 - 11U SE Regional Champs

2004-2005, 2009-2011, 2013 12U State Champs

2004-2005, 2011, 2013 12U SE Regional Champs

2004, 2013 - 12U National Champs and World Series Runner Up

2004 - 14U SE Regional Semifinalist